یک مهندس معمار از چندین راه متفاوت می‌تواند کسب درآمد کند، در حوزه ساخت، نظارت، مشاوره و اجرا. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی جزئی این کارها می‌پردازیم. 

یک مهندس معمار از چندین راه متفاوت می‌تواند کسب درآمد کند، در حوزه ساخت، نظارت، مشاوره و اجرا. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی جزئی این کارها می‌پردازیم. 

مهندسین معمار و نظارت

مهندسین معمار می‌توانند بعد از قبول شدن در آزمون نظام مهندسی پروانه نظارت خود را دریافت کنند. با نظارت بر پروژه های مختلف مهندسین معمار می‌توانند کسب درآمد کنند.

مهندسین معمار ، طراحی و مهندسین مشاوره

مهندسین معمار می‌توانند به روش های مختلف در کار طراحی شرکت کنند، از جمله  کار در یک دفتر معماری، معماری فریلنس و پروژه های معماری و... 

مهندسین معماری و اجرا

یکی از کارهای دیگری که می توانند از آن کسب درآمد کنند کار در زمینه ساخت و اجراست. این کار ها می‌تواند سرپرستی کارگاه باشد یا پیمانکار یک پروژه در قالب یک شرکت مهندسی یا یک شخص

مهندسین معمار و نظارت عالیه

ناظر عالیه از طرف کارفرما موظف است تا به نمایندگی از کارفرما بر تمام کارهای مهندسین مشاور، پیمانکار و... نظارت داشته باشد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

شرکت در مسابقات معماری

یکی از روش های دیگری که مهندسین معمار می‌توانند کسب درآمد کنند شرکت در مسابقات طراحی معماری است. طرح تو طرح یک پلتفرم برگزاری مسابقات معماری است که کارفرمایان و معماران را به هم متصل می‌کند.

آموزش و تولید محتوا

مهندسین معمار می‌توانند در شبکه های اجتماعی یا سطح اینترنت به تولید محتوا مشغول شوند، همچنین آن‌ها می‌توانند دروس معماری را تدریس کرده، پروژه های دانشگاهی را انجام داده یا به تدریس نرم افزارهای معماری بپردازند.

مشاوره خرید مصالح، انتخاب طرح و...

مهندسین معمار می‌توانند از دانش خود استفاده کرده و  به کارفرماهای مختلف در زمینه خرید مصالح، انتخاب سبک طراحی، گرفتن مجوز در کمیته نما و... مشاوره بدهند.

نویسنده: میرکیارش خمسی

 

برچسب ها

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰