ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت
از سال 1385 در صنعت ساختمان فعالیت میکنم .سال 91 به صورت تخصص فعالیت خود را در طراحی فضای داخلی تجاری،اداری و مسکونی آغاز کردم. پس از پایان دوره کارشناسی ارشد دو مدرک طراحی داخلی از Tuv آلمان و لرسانس فرانسه دریافت کردم

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
کارشناس ارشد مهندسی معماری، مدرس، پژوهشگر و عضو جامعه مهندسین معمار SAH با گرید بین المللی از سال 2018 .فعال در طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی از سال 1391 دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو از وزارت راه و شهر سازی با حدود صلاحیت طراحی ، نظارت ، اجرا در سراسر کشور

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
کارشناسی معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی طراح معماری

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰