ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
مدرس دانشگاه طراح و ناظر ساختمان با مدرک نظام مهندسی و مهر پایه 3

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

Arash Adldoust

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
کاردانی معماری از دانشگاه رازی کرمانشاه، کارشناسی معماری از دانشگاه سراسری تبریز، کسب رتبه 5 کنکور معماری سراسری کاردانی به کارشناسی در سال 86

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
طراح و معمار با کلی ایده ی خفن

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
پیشه ام معماریست فوق لیسانس معماری داخلی و کارشناس معماری

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
مسابقه وورد آرشیتکتور سال 2019 برنده مسابقه طراحی داخلی نمازخانه بیمارستان سنندج. تدریس در دانشگاه قم تدریس در دانشگاه آزاد اسلامشهر تدریس در دانشگاه پارس ...

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
من معمار نیستم...

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

mehrdad kargar

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه

۲۰

امتیاز

۳۰۴

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰