ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

azar KHOSRO

azarkhosro

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه
معمار / طراح داخلی / تری دی ارتیست

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

emad saghafi

EmadSaghafi

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

محمد محمدی

mmohammadi1988

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

حسین سعیدی فر

Architectsaeedifar

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه
ت.از جمله فعالیتهای وی میتوان با تاسیس دفتر مدیریت بر پروژه های طراحی و ساخت در شهرهای دسلدورف آلمان و کربلا ونجف کشور عراق و همچنین راه اندازی خط تولید خانه های پیش ساخته با تکنولوژی LSF در اصفهان اشاره نمود.نامبرده عضو افتخاری مجمع نخبگان ایران,مدرس افتخاری آکادمی سانتامونیکا آمریکا و از معماران تقدیر شده وزارت مسکن و شهرسازی ارتش جمهوری اسلامی ایران به پاس ارائه خدمات فنی و توسعه ای میباشد. ...

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

Red Studio

RedSudio

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه

۱۵

امتیاز

۳۰۹

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰