ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

کاربر شماره 725

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Ali Arbabi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 709

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 705

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 690

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 688

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 685

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Saeed Anjam

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 676

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 661

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 657

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 654

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 643

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

مهدی حیدری

mehdiarchitecture

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 634

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 625

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Salar Salehi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 622

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه