ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

Arash Shah Mohammadi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

vahid farshad

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Parichehr Jafari

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 593

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 589

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 582

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 578

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 576

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 568

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 563

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

mohamad hasan Gudarzi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

بادامی

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 557

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

معصومه مرتضوی

Masoumehmortazavi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 542

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 541

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 539

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 525

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 518

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه