ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 514

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 505

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 503

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 502

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
فارق الاتحصیل کارشناش رشته معماری سال92 در دانشگاه صنعتی مازندران 5سال سابقه فعالیت با سازنده های بزرگ منطقه1 دکتر کاووسی مهندس غلامپور مهندس موسی پناه دکتر خرمی مهندس ابطان و سابقه کارشناسی هزاران واحد در منطقه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Saeid Soleymani

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 474

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

mojgan kafi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 446

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 442

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 438

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 433

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

sepideh saberi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Faramarz Ezati

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 412

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 410

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 407

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

negar mohabbat

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

hadi rahbar

hasirahbar

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

iman kianpour

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Benyamin Najafi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 390

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه