ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

محسن موسوی

MohsenMousavi

بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

sina yadollahi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

نرگس شوندی

nargesshavandi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 370

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 363

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 362

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 361

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 360

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

soniyaaa mnf

soniyaaa66

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 357

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 355

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 351

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 349

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 344

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 338

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 332

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 331

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 324

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 323

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه