ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

کاربر شماره 3012

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 3007

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 3006

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 3004

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2988

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2987

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2979

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2973

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2968

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

mahdip em37

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2950

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2943

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

shilaneh saedi

ShilaneSaedi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

fatemeh tafvizi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
فرهاد شایسته تبار ، دیپلم ساختمان سال 65 ، قبولی دانشگاه علم وصنعت و گرفتن فوق دیپلم سال 68 ، دانشجوی ترم آخر کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد ارومیه. طراح و مجری نمای پیش ساختخ بتنی و یونولیتی در استان آذربایجان غربی ، طراح و مجری دکوراسیون داخلی و...

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2932

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2928

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2926

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2925

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2921

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2898

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 2891

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰