ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

کاربر شماره 321

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 320

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

mohamad ashraf Nosratyar

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 318

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 316

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 313

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 312

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 311

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 297

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 296

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 290

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 289

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Saba Sabeghi

Architect_s6

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 280

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

محمد رازقندی

mohammadrazghandi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 274

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

نگار محبت

negarmohabbat

بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 264

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 261

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 257

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 256

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Zahra Tahernejad

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 251

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه