ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1762

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1745

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1743

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
ایار مهراز ایرانیان عضو پارک علم و فناوری استان قم *فعالیت تخصصی در زمینه Bim پروژه ها که در این زمینه پروژه های :ترمینال دوم فرودگاه بین المللی کیش، برج باغ تاوریژ تبریز،مجموعه آبی آبشار تربت حیدریه،برج باغ دهکده کرج و...در شرکت بنایار مهراز ایرانیان انجام شده است. *فعالیت تخصصی در زمینه واقعیت مجازی (vr) در صنعت ساختمان با کیفیت روز دنیا پروژه اجرایی در این زمینه :(برج باغ دهکده کرج) در حال حاضر مدیر و موسس گروه فنی مهندسی پلاسیبو هستم. ...

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

mohsen eskandari

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1730

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Alireza Katani

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Elmira Ebadzade

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

esi mad

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

sadegh sadeghi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

mohammad MADDAHI

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Pouya Ayat

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1685

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1678

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1676

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Mojtaba Yaghoobi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1636

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

mon

manadm

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1621

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1615

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1614

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Hani Zare

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1604

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰