ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1333

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1318

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1317

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

mahshid mazandarani

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

مهدی درویشی

Mhdidarvishi4047

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Farideh Kalhor

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1280

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1276

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1272

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1269

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

علی علی بابایی

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1265

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Ali ghavimi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Navid Gostar

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1249

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

ayaz group

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Mohadeseh Fereydouni

Mohadeseh_fereydouni

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1223

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1214

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Saeed Rahimi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1179

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1177

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

hossein jamali

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
دارای مقالات متعدد ومدرس دانشگاه در رشته معماری

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 1166

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
اینجانب در شهرداری و دفترهای معماری اصفهان فعالیت نموده و اشنا به قوانین طراحی می باشم. همچنین چندین مقاله در زمینه معماری پایدار از بنده در سیویلیکا ثبت شده. و مدرک فنی و حرفه ای طراحی سیستم فتوولتائیک نیز دارا می باشم

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰