ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Hedieh Jahromi

Hedieh_jahromi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 240

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 236

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 234

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 226

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

babak javadi

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 213

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Mohammad واحدی

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 207

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 203

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 201

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 200

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 197

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 193

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 191

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 188

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

Sasha Aghababaie

sashaaghababaie

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

کاربر شماره 185

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

رضا مظاهری

rezamazaheri111

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه