ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

Ali Gard

alipourakbar

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

Sara Abyar

saraabyar

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

sachnaz aghaei

sachnaz_aghaei

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

kamyar lotfi

Kamyarlotfi

عث شد چه از لحاظ اجرایی چه طراحی تسلط بیشتری داشته باشم. نمره الف دانشگاه و جز 65 نفر برتر انیمیشن ایران در سال 88 بودم و در ساخت و اجرای پل کابلی معلق و مجتمع های تفریحی و ... کلی پروژه دیگه شرکت داشتم ...

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

vida sharifi

vidasharifi77

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

Sarvenaaz Fahid

ssarvenaazz

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

نگین ممیزی

neginmomayezi

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه

۵

امتیاز

۳۱۵

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰