ورود

ثبت نام

فرم بالا را پر کنید و یا از طریق گوگل وارد شوید

لیست طراحان برتر

سیستم رتبه بندی و امتیازدهی سایت به چه صورت است؟ طراحان به صورت زیر امتیاز دریافت می کنند:
ثبت نام در سایت 10+ امتیاز، ثبت اطلاعات پایه 5 + امتیاز، ثبت تحصیلات 5+ امتیاز، ثبت مهارت های معماری و نرم افزاری در مجموع 10+ امتیاز، ثبت رزومه کاری هر مورد 2 +امتیاز، ثبت نام در هر مسابقه 10+ ارسال طرح در مسابقه 50+ ،شرکت در مسابقه و عدم ارسال طرح 20- ،برنده شدن به عنوان طرح سوم 100+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح دوم 300+ امتیاز، برنده شدن به عنوان طرح اول 600+امتیاز . در پروژه هایی که تعداد کسانی که طرح ارسال نموده اند بیش از 15 نفر باشد امتیازات بالا ضریب 1.5 می گیرند و همچنین در مسابقاتی که جایزه ی تعیین شده ی آن کمتر از مبلغ پیشنهادی طرح تو طرح باشد این امتیازات ضریب 2 خواهد گرفت.

Nasser Valinezhad

۱۰

امتیاز

۶۱

رتبه

۵

امتیاز

۶۲

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۵

امتیاز

۶۲

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۵

امتیاز

۶۲

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۲

امتیاز

۶۳

رتبه
سلام سلام سلام سلام

۲

امتیاز

۶۳

رتبه

mehdi واحدی

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

Hamta Bohlouli

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

Mojtaba Zareh

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

hamed so

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

neda heydari

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

Jamal Moqaddam Rad

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

Maryam Mirfazaelian

Marymirfazaelian

۰

امتیاز

۶۴

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده است

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

Mohammad Esfahani

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

محمد فتحعلی

MOHAMMAD_FATHALI

بیوگرافی ثبت نشده است

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

mahsa jamali

mahsa_jamali

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

۰

امتیاز

۶۴

رتبه

فرزاد شیری

Farzadshiri93

۰

امتیاز

۶۴

رتبه