ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

کاربر شماره 3816

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3813

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3812

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

FORTNITE CUBE

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

saeed habib

Saeedhabib

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

laleh ghiasi

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3695

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3667

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3656

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3450

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3415

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

کاربر شماره 3332

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه
فرنوش جعفری هستم، طراح فاز یک و فاز دو معماری و دانش آموخته ی معماری داخلی در بهترین مراکز و دفاتر تهران . در حال حاضر در یک شرکت مهندسی مشاور مشغول به کار هستم.

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

adel bijan

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

زهرا بلوچی

zarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

Mohsen Lohrasb

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

Sanaz khorampanah

sanaz_khorampanah

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

mina rahnama

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه
مهندس معمار دارای 10سال سابقه کاری

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه

Morteza Azizi

۰

امتیاز

۳۱۸

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰