ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

Hana Chitgar

Hanachitgar

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

Parichehr Jafari

jafari_archdesign

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

Maryam Mirfazaelian

Marymirfazaelian

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۲

رتبه

امتیاز

۳۲۳

رتبه

mohammad badeleh

-۱۰

امتیاز

۳۲۴

رتبه

کاربر شماره 6360

-۱۰

امتیاز

۳۲۴

رتبه

-۱۰

امتیاز

۳۲۴

رتبه
کارشناس ارشد مهندسی معماری، 3 سال سابقه کار اجرایی در تیم پیمانکاری بخش ابنیه، رویت کار حرفه ای بصورت فاز دو معماری، معمار فاز 1 و 2

-۱۰

امتیاز

۳۲۴

رتبه
نظارت و طراحی پروژه های معماری از سال1395 مسئول pmo شرکت مهندسین مشاور ستاوند پاژ

-۱۰

امتیاز

۳۲۴

رتبه

Sina eghtesadi

-۱۰

امتیاز

۳۲۴

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰