ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه
سه سال سابقه کار در دفتر معماری رحیمیان و همکاران، سمت فاز یک و دو معماری . پروژه های کار شد ویلا و تجاری مجموعه آبدرمانی و بیمارستان دارای مدرک طراحی معماری داخلی

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

محمد خورشید وند

Mohamadkhorshidvand

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

Kasra Amiri

Architectkasraaaaa

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه

-۱۵

امتیاز

۳۲۶

رتبه
طراحی.نظارت.اجرا تدریس دروس معماری

-۱۸

امتیاز

۳۲۷

رتبه

reyhaneh karimi

reyhanehkarimi

-۲۰

امتیاز

۳۲۸

رتبه

-۲۰

امتیاز

۳۲۸

رتبه

Mitra Momtazian

-۲۰

امتیاز

۳۲۸

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰