ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

کاربر

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

Maya srk

MASAdesignstudio

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

miad adibi

arch400

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

Elsa Archdesign

Elsaarchdesign

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

کامک کامک

kamakdesignstudio

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه
فارغ التحصیل ارشد معماری از دانشگاه هنر اصفهان مشغول کار طراحی در دفتر سوی در شیراز علاقه مند به طراحی مسکونی

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه
بیوگرافی ثبت نشده استمهدی صیادیان هستم کارشناس ارشد معماری و معماری منظر از دانشگاه UTM , USM مالزی در سالهای 2008 تا 2012 و دارای بیش از 20 سال سابقه طراحی در زمینه های مختلف معماری و معماری منظر در کشورهای ایران - امارات و مالزی

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه

۸۵

امتیاز

۲۵۷

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰