ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه
طراحی، نظارت و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی طراحی و اجرای پروژه های داخلی بازسازی و نظارت پروژه های مسکونی

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه
دانشجوی ترم3کارشناسی ناپیوسته دانشگاه سوره اخذ کاردانی از دانشگاه رسام کرج

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

mhd studio

Mp228180

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

Farzan FarjadFard

Farzanfarjad

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

Maede Rahmani

Maederahmani

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

Fateme Soltani

Fatemehsoltani

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه
طراحی پلان در زمین های محدود، طراحی نما، طراحی آپارتمان های مسکونی، طراحی داخلی، طراحی مبلمان مدرن و صنعتی، طراحی جزئیات اجرایی داخلی، طراحی و اجرای کمد و کابینت، نظارت بر اجرا. instagram.com/sorayarchitect

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه

۸۰

امتیاز

۲۶۰

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰