ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۷۲

امتیاز

۲۶۵

رتبه

کاربر شماره 6170

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

کاربر شماره 5289

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه
طراحی _ نظارت _ اجرا Instagram: arch_noon شماره تماس :0917 738 0917

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه
مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال از سال 1393 - طراحی نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی از سال 1389 - دارای پروانه 2 نظارت نظام مهندسی ساختمان Instagram : sarapb_architect

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

کاربر شماره 4328

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

کاربر شماره 3854

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

Mahboobe Khj

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

کاربر شماره 3710

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه
معمار، علاقمند به هنر و موسیقی، خلاق

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه
سلام من یک دانشجوی معماری هستم در این سرزمین کهن که هیچ بهایی به جوان و جوانی داده نمیشود و فقط در پی آزاد سازی ایده هایم با زاویه دید خود هستم و خواستار کمی بها... باشد که روزی دل تمام جوان های سرزمینم به عشق علایق خود شاد باشد

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

Sh fathi

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

علی موسوی

AliMousavi2192

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه
کارشناس ارشد طرح های معماری در معاونت عمرانی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس و مسئول طراحی و نظارت معماری پروژه های عمرانی این سازمان هستم.

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

مریم جنتی

maryamjanati

مریم جنتی 09113966562

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه

۷۰

امتیاز

۲۶۶

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰