ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت
هران : "عنوان رساله: تبیین رابطه پیکره بندی فضایی و تعاملات اجتماعی " 1393 ...

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

پوریا ناصری

pouriiianaseriii

سلام پوریا ناصری هستم کارشناسی در حوضه معماری سابقه 3 سال کار در ضمینه نرم افزار معماری عاشق کار با نرم افزار و طراحی پروژه های لوکس ساختمانی طراحی روف گاردن وطراحی داخلی انجام پروژه های دانشجویی

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
PROFILE Seasoned architect with over seven years of experience in the design and construction industries, focused on sports complex and public spaces for Ministry of Sports and Youth (Iran); good knowledge of transportation projects. Seeking a position that would enable me to utilize and develop my technical skills in architectural design and drafting.

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
نویسنده مقالات پژوهشی داخلی و بین المللی طراح پروژه های خاص مدرس دانشگاه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
متولد شیراز، دبیرستان تیزهوشان، نوازنده ویلن و کمانچه.

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

Mostafa Qolami

M12179074m

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

جليل مجدم

jalilmojadam

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
مدیر عامل مهندسین مشاور طرح و ساخت طراد TRD studio

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
پژوهشگر معماری مدرس طراح

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰