ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

Farinaz Rahim

farinazrahim

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
طراحی ، نظارت ، اجرا /طراحی معماری/طراحی داخلی/طراحی دکوراسیون داخلی / طراحی نما /طراحی فضای سبز

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
سمانه کاظم متولد تهران ، فوق دیپلم معماری از دانشگاه سوره کرمان ، و لیسانس معماری نجف آباد اصفهان از سال 1382 تا کنون در شرکتهای مشاور گرید 1 و پیمانکاری گرید 1 مشغول فعالیت هستم

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
سابقه طراحی پلان های مسکونی اپارتمان و پلان ویلایی و طراحی داخلی با اسکیس

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

Sara Forutan

Saraforutan

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
تازه کار اما پر از ایده.

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

کاربر شماره 2558

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

Saba Baharloui

Sababaharloui

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰