حساب کاربری

راهنمای طراحان

1.تبلیغات به روی پیش طرح یا در متن توضیحات مانند شماره تماس ، لوگو ، سایت و... ممنوع می باشد در غیر این صورت طرح توسط ادمین تائید نخواهد شد.


2. حداکثر زمان برای ارسال فایل های تکمیل شده پس از برنده شدن 48 ساعت می باشد در غیر این صورت برنده از دیگر طراحان مسابقه انتخاب خواهد شد .

3.شما با عضویت در سایت این اجازه را به خواهید داد تا از طرح های ارسال شده شما به عنوان نمونه کار در سایت استفاده کند.

4.کارفرما در مرحله ادیت و نهایی سازی اجازه خواهد داشت از طرح شما الهام گرفته و بروی طرح نهایی خود اجرا کند.

5.طرح ارسالی نباید کپی از طرح های دیگر در سایت طرح تو طرح باشد.

6.شرکت در مسابقه و ندادن طرح باعث 3 امتیاز منفی برای طراح می باشد.

7.طراح باید در ابتدا پروفایل خود را کامل کرده و هر چقدر که پروفایل کامل تر باشد امتیاز طراح بالاتر می رود.