خدمات طرح تو طرح

خدمات طرح تو طرح به ۳ بخش برنزی - نقره ای - طلایی تقسیم می شود. در جدول زیر شما می توانید خدمات شرکت طرح تو طرح را در هر بخش مشاهده کنید. رنگ سبز به معنای خدماتی است که با انتخاب هر پکیج به شما ارائه می شود.

پکیج های طرح تو طرح

پکیج برنزی
پکیج نقره ای
پکیج طلایی

قبل از شروع مسابقه

فیلم برداری و عکسبرداری از سایت پروژه با هلی شات
دعوت از ۳۰ معمار برتر سایت جهت شرکت در مسابقه به صورت اختصاصی
مشاوره فنی و مهندسی در رابطه با پروژه، قبل از برگزاری مسابقه
ساخت کلیپ تبلیغاتی و انتشار در شبکه های اجتماعی
بررسی نقشه سایت پلان دستور نقشه و فایل های مسابقه
ساخت بنر برای تبلیغات در پیج اینستاگرام طرح تو طرح و صفحات معماران
ایمیل اطلاع رسانی به تمام معماران و شرکت های معماری سایت
جذابیت شرکت در مسابقه برای معماران
حق برگزاری مسابقه
1
2
3
4
5
۳۵٪
1
2
3
4
5
۳۲٪
1
2
3
4
5
۳۰٪

در حین مسابقه

برگزاری مسابقه بصورت ۲ مرحله ای
پرسش و پاسخ با معماران به صورت آنلاین در طول مسابقه

بعد از ارسال طرح ها

برگزاری جلسه دفاع از پروژه (دعوت معماران و کارفرما در محیط شرکت)
تطبیق طرح‌ها توسط کارشناس با توجه به خواسته کارفرما
نمایش نظرات معمارانی که در مسابقه شرکت کردند درباره طرح ها

اعلام نتایج

اهدای تندیس طرح تو طرح به ۳ نفر برتر
تهیه آلبوم طرح های ارسالی توسط نفر اول
مشاوره انتخاب طرح توسط کارشناس
اعطای تقدیر نامه به فینالیست ها
ساخت کلیپ نتایج مسابقه بعد از اتمام
میزان درصد ادیت طرح توسط ۳ نفر برتر
۱۰٪
۱۵٪
۲۰٪

پکیج های طرح تو طرح

پکیج برنزی

قبل از شروع مسابقه

فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی از سایت پروژه توسط هلی شات
دعوت از ۳۰ معمار برتر سایت جهت شرکت در مسابقه به صورت اختصاصی
مشاوره فنی و مهندسی در رابطه با پروژه، قبل از برگزاری مسابقه با طرح تو طرح
ساخت کلیپ تبلیغاتی و انتشار در شبکه های اجتماعی
بررسی نقشه سایت پلان دستور نقشه و فایل های مسابقه
ساخت بنر تبلیغاتی برای تبلیغات در پیج اینستاگرام طرح تو طرح و صفحات معماران
ایمیل اطلاع رسانی به تمام معماران و شرکت های معماری سایت
جذابیت شرکت در مسابقه برای معماران (از 5 امتیاز)
2
حق برگزاری مسابقه
۲۵٪

در حین مسابقه

برگزاری مسابقه بصورت ۲ مرحله ای
پرسش و پاسخ با معماران به صورت آنلاین در طول مسابقه

بعد از ارسال طرح ها

برگزاری جلسه دفاع از پروژه (دعوت معماران و کارفرما در محیط شرکت)
تطبیق طرح‌ها توسط کارشناس با توجه به خواسته کارفرما
نمایش نظرات معمارانی که در مسابقه شرکت کردند درباره طرح ها

اعلام نتایج

اهدای تندیس طرح تو طرح به ۳ نفر برتر
تهیه آلبوم طرح های ارسالی توسط نفر اول
مشاوره انتخاب طرح توسط کارشناس
اعطای تقدیر نامه به فینالیست ها
ساخت کلیپ نتابج مسابقه بعد از اتمام
میزان درصد ادیت طرح توسط ۳ نفر برتر
۱۰٪
پکیج نقره ای

قبل از شروع مسابقه

فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی از سایت پروژه توسط هلی شات
دعوت از ۳۰ معمار برتر سایت جهت شرکت در مسابقه به صورت اختصاصی
مشاوره فنی و مهندسی در رابطه با پروژه، قبل از برگزاری مسابقه با طرح تو طرح
ساخت کلیپ تبلیغاتی و انتشار در شبکه های اجتماعی
بررسی نقشه سایت پلان دستور نقشه و فایل های مسابقه
ساخت بنر تبلیغاتی برای تبلیغات در پیج اینستاگرام طرح تو طرح و صفحات معماران
ایمیل اطلاع رسانی به تمام معماران و شرکت های معماری سایت
جذابیت شرکت در مسابقه برای معماران (از 5 امتیاز)
3
حق برگزاری مسابقه
۲۲٪

در حین مسابقه

برگزاری مسابقه بصورت ۲ مرحله ای
پرسش و پاسخ با معماران به صورت آنلاین در طول مسابقه

بعد از ارسال طرح ها

برگزاری جلسه دفاع از پروژه (دعوت معماران و کارفرما در محیط شرکت)
تطبیق طرح‌ها توسط کارشناس با توجه به خواسته کارفرما
نمایش نظرات معمارانی که در مسابقه شرکت کردند درباره طرح ها

اعلام نتایج

اهدای تندیس طرح تو طرح به ۳ نفر برتر
تهیه آلبوم طرح های ارسالی توسط نفر اول
مشاوره انتخاب طرح توسط کارشناس
اعطای تقدیر نامه به فینالیست ها
ساخت کلیپ نتابج مسابقه بعد از اتمام
میزان درصد ادیت طرح توسط ۳ نفر برتر
۱۵٪
پکیج طلایی

قبل از شروع مسابقه

فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی از سایت پروژه توسط هلی شات
دعوت از ۳۰ معمار برتر سایت جهت شرکت در مسابقه به صورت اختصاصی
مشاوره فنی و مهندسی در رابطه با پروژه، قبل از برگزاری مسابقه با طرح تو طرح
ساخت کلیپ تبلیغاتی و انتشار در شبکه های اجتماعی
بررسی نقشه سایت پلان دستور نقشه و فایل های مسابقه
ساخت بنر تبلیغاتی برای تبلیغات در پیج اینستاگرام طرح تو طرح و صفحات معماران
ایمیل اطلاع رسانی به تمام معماران و شرکت های معماری سایت
جذابیت شرکت در مسابقه برای معماران (از 5 امتیاز)
5
حق برگزاری مسابقه
۲۰٪

در حین مسابقه

برگزاری مسابقه بصورت ۲ مرحله ای
پرسش و پاسخ با معماران به صورت آنلاین در طول مسابقه

بعد از ارسال طرح ها

برگزاری جلسه دفاع از پروژه (دعوت معماران و کارفرما در محیط شرکت)
تطبیق طرح‌ها توسط کارشناس با توجه به خواسته کارفرما
نمایش نظرات معمارانی که در مسابقه شرکت کردند درباره طرح ها

اعلام نتایج

اهدای تندیس طرح تو طرح به ۳ نفر برتر
تهیه آلبوم طرح های ارسالی توسط نفر اول
مشاوره انتخاب طرح توسط کارشناس
اعطای تقدیر نامه به فینالیست ها
ساخت کلیپ نتابج مسابقه بعد از اتمام
میزان درصد ادیت طرح توسط ۳ نفر برتر
۲۰٪
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)