دانلود فایل های طراحی ساختمان اداری بتن تنیده ایرانیان

تاریخ نام فایل نوع حجم دانلود
۰۱ مهر ۱۳۹۹ 99_07_01بتن_تنیده_ایرانیان.dwg DWG 105.7 KB Download
۰۱ مهر ۱۳۹۹ بروشور_تصاویر_المان_های_سازه_ای.pdf PDF 4.675 MB Download
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰