توسعه پایدار هزاره سوم

توسعه پایدار هزاره سوم

طرح تو طرح
 • 3
  رتبه: 3
 • 4849
  امتیاز: 4849
بیوگرافی
آخرین فعالیت ها
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • ثبت رزومه نفر چهارم مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان ساختمان مسکونی دولت-1
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • ثبت رزومه نفر پنجم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه طراحی پلانLakeSide2
 • ثبت رزومه نفر چهارم مسابقه طراحی پلان LakeSide1
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی مجتمع مسکونی هروی
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی نما ساختمان اداری شمیران
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • ثبت رزومه مسابقه مسابقه طراحی نما پردیس رودهن
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما ویلای میگون
 • ثبت رزومه مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه مسکونی مگنولیا
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان رودهن بتیا
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 2
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ثبت رزومه پروژه مسکونی مرتضوی
 • ثبت رزومه پروژه تجاری - مسکونی بلور
 • ثبت رزومه پروژه مسکونی نفت
 • ثبت رزومه پروژه اداری -تجاری رویال 2
 • ثبت رزومه پروژه مسکونی مدرن پارک 2
 • ثبت رزومه پروژه مسکونی مدرن پارک 1
 • ثبت رزومه مسکونی پارادایس پارک 5
 • ثبت رزومه پروژه مسکونی آرتمیس
 • ثبت رزومه اداری - تجاری مدرن پلازا
 • ثبت رزومه پروژه تجاری - مسکونی دریا
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 2
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان ساختمان مسکونی دولت-1
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • فینالیست مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • نفر سوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • نفر سوم مسابقه طراحی پلانLakeSide2
 • فینالیست مسابقه طراحی پلانLakeSide2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلانLakeSide2
 • طرح برتر مسابقه طراحی مجتمع مسکونی هروی
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی هروی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی هروی
 • فینالیست مسابقه طراحی نما ساختمان اداری شمیران
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی نما ساختمان اداری شمیران
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان LakeSide1
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان LakeSide1
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • ارسال فایل در مسابقه مسابقه طراحی نما پردیس رودهن
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ویلای میگون
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ویلای میگون
 • ارسال فایل در مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه مسکونی مگنولیا
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان رودهن بتیا
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان رودهن بتیا
 • طرح برتر مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)