نفر اول مسابقه
رندر نمای اصلی - ضلع جنوب غربی
رندر از شمال شرقی ساختمان
رندر نمای اصلی - ضلع جنوب غربی
رندر از شمال شرقی ساختمان
رندر نمای اصلی - ضلع جنوب شرقی
رندر از شمال غربی ساختمان
نفر دوم مسابقه
رندر نمای شمالی 1
رندر نمای شمالی 2
رندر نمای شمال شرقی
رندر نمای جنوبی 1
رندر نمای جنوبی 2
روف گاردن روز-آلاچیق اصلی که با سقف متحرک امکان استفاده در روز های آفتابی و بارانی را دارد.
روف گاردن روز
روف گاردن روز
روف گاردن شب-استفاده از فایرپیت در آلاچیق اصلی

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰