چطور می توانیم کمک کنیم؟

ما پاسخگوی هر گونه سوال در زمینه راه اندازی مسابقه و شرکت در مسابقات طرح تو طرح هستیم.

شماره واتس آپ

۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰

تلفن های شرکت

۰۲۱۲۲۸۲۶۳۱۸

اینستاگرام

@tarh2tarhh

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰