چطور می توانیم به شما کمک کنیم؟

ما پاسخ‌گوی پرسش‌های شما در زمینه‌ی راه‌اندازی مسابقه و یا شرکت در مسابقات «طرح تو طرح» هستیم.

شماره واتس آپ

۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰

تلفن های طرح تو طرح

۰۲۱۲۲۸۲۶۳۱۸

اینستاگرام

@tarh2tarhh

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰