ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

کاربر شماره 4680

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4674

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4673

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
دارای پروانه های طراحی ، نظارت و اجرای نظام مهندسی/ مسئول دفتر فنی مهندسی ایوان/ دانشجوی دکترای معماری/ طراح معمار تیم بازسازی بنیاد مسکن کردستان در زلزله سرپل ذهاب و ازگله و طراحی بیش از 250 ساختمان مسکونی روستایی و ده ها ساختمان مسکونی و تجاری شهری

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

مهرداد مددی

Architect_elv_int

مهرداد مددی هستم کارشناس معماری شاغل در دفتر مهندسین مشاور ماندان

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4639

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4632

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

siavash sedaghat zadeh

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Nima Hajipour

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4622

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4619

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Sasy Hse

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4613

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4612

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

MOHAMMAD REZA GHOLAMI

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4606

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

الهه محمدیان

elahemohammadian

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Soheil 228

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4596

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4590

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

rana taghizadeh

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

moin koohi

Moinkoohi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4583

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

amir bamneshin

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Elevn Studio

eleveoffice11

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4575

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4562

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

کاربر شماره 4556

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه

Mohsen Kashi

۱۰

امتیاز

۳۱۲

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰