زیر بنای کل ساختمان

در صورت نیاز به طراحی پلان تعداد تیپ پلان را وارد کنید:

تعداد واحد در هر تیپ طبقه را وارد کنید:

در صورت نیاز به طراحی نما، تعداد وجه نما را وارد کنید:

در صورت نیاز به طراحی محوطه و روف گاردن متراژ محوطه و روف گاردن را وارد کنید:

در صورت نیاز به طراحی محوطه و روف گاردن تعداد رندر را وارد کنید:

در صورت نیاز به طراحی داخلی روی گزینه بله کلیک کنید

مدت پروژه به روز:

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)