مسابقات محدود معماری طرح تو طرح چیست؟

در اینگونه مسابقات از میان همه مهندسین معماری افراد برتر انتخاب شده و اعضای مسابقه را تشکیل میدهند.

روند برگزاری مسابقات محدود چگونه است؟

روند برگزاری بدین صورت میباشد که شما اگر واجد شرایط ذکر شده برای شرکت در مسابقات محدود باشید میتوانید به صفحه مسابقه مراجعه کرده و درخواست ثبت نام کنید. پس از ارسال درخواست طرح تو طرح از بین طراحان ثبت نام کرده نفراتی را برای شرکت در مسابقه انتخاب میکند. مابقی روند مطابق مسابقات عادی طی میشود.

مسابقات محدود طرح تو طرح چه مزایایی دارند؟

از جمله مواردی که مسابقات محدود معماری را از مسابقات دیگر متمایز میکند میتوان به کیفیت طرح های ارسالی اشاره کرد که توسط طراحان برتر ارائه شده و همچنین نحوه تخصیص جایزه بین معماران میباشد.

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)