ورود

ثبت نام


لطفا تایید کنید که ربات نیستید


لیست طراحان سایت

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
طراح و مجری پروژه های معماری،طراحی داخلی،طراحی نما

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

رسا تشکری

rasatashakori

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

مونا تدین

monatadayyon

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
Instagram: Neginrashidi.architecture

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

Faeqe Hamzavi

Faeqehamzavi

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
Email : llvlli@yahoo.com Whatsapp : 09361192565

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
4 سال سابقه کاری در شرکت مهندسین مشاور آروند به عنوان مدیر پروژه و فاز 2 کار

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

محمد کریمی

mohammad_karimi

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
یک معمار خلاق خوش ذوق :)

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
هران : "عنوان رساله: تبیین رابطه پیکره بندی فضایی و تعاملات اجتماعی " 1393 ...

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه

۳۰

امتیاز

۲۹۴

رتبه
  • قوانین امتیاز دهی
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰