پلان مبلمان بلوک A
پلان مبلمان بلوک B
پلان مبلمان بلوک A
پلان مبلمان بلوک B
نفر دوم مسابقه
پلان مجتمع 1036 متری / 4 واحد / 2 واحد 3 خواب مستر / 2 واحد 4 خواب مستر
نفر سوم مسابقه
6 واحد برای بلوک 1306 متری
4 واحد برای بلوک 1036 متری

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰