نفر اول مسابقه
پلان تیپ طبقات
پلان همکف
پلان تیپ طبقات
پلان همکف
نمای شمالی
نفر دوم مسابقه
استفاده از سمنت برد (سی ان سی شده) و کامپوزیت طوسی به عنوان متریال با ترکیب مستطیل های طلایی که با پویای در کنار هم قرار گرفته اند.
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
نفر سوم مسابقه
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰