مهدی کیانی

مهدی کیانی

طرح تو طرح
 • 2
  رتبه: 2
 • 7083
  امتیاز: 7083
بیوگرافی
Whatsapp: 09352213703
آخرین فعالیت ها
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان مسکونی رادو
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی پلان، نما و داخلی سوله مارکت
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس 1
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس2
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما ویلای میگون
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا هیربد
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما خانه خوب
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما شهراسب قیطریه
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی نما و پلان پرستو عظیمیه
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی تندیس طرح تو طرح
 • ثبت رزومه مسابقه پروژه طراحی پلان سیدخندان
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ساختمان اداری بتن تنیده ایرانیان
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان، نما و روف گاردن فراز کنگان
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه الهیه
 • ثبت رزومه مسابقه پروژه طراحی نما و پلان دربند
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی نما کاشانک
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان طبقه مسکونی در دو بلوک سعادت آباد
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه پروژه طراحی نما روف گاردن و محوطه کلاردشت
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان نومل
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان نومل
 • طرح برتر مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان نومل
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • نفر دوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان مسکونی رادو
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان مسکونی رادو
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان، نما و داخلی سوله مارکت
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان، نما و داخلی سوله مارکت
 • طرح برتر مسابقه طراحی پلان، نما و داخلی سوله مارکت
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس2
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس 1
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس 1
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ویلای میگون
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ویلای میگون
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا هیربد
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • طرح برتر مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما شهراسب قیطریه
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما شهراسب قیطریه
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما خانه خوب
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی نما و پلان پرستو عظیمیه
 • فینالیست مسابقه طراحی نما و پلان پرستو عظیمیه
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی تندیس طرح تو طرح
 • فینالیست مسابقه طراحی تندیس طرح تو طرح
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان، نما و روف گاردن فراز کنگان
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان، نما و روف گاردن فراز کنگان
 • ارسال فایل در مسابقه پروژه طراحی پلان سیدخندان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان اداری بتن تنیده ایرانیان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • طرح برتر مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • ارسال فایل در مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه الهیه
 • فینالیست مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه الهیه
 • نفر سوم مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه الهیه
 • ارسال فایل در مسابقه پروژه طراحی نما و پلان دربند
 • فینالیست مسابقه پروژه طراحی نما و پلان دربند
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی نما کاشانک
 • فینالیست مسابقه طراحی نما کاشانک
 • ارسال فایل در مسابقه پروژه طراحی نما روف گاردن و محوطه کلاردشت
 • فینالیست مسابقه پروژه طراحی نما روف گاردن و محوطه کلاردشت
 • طرح برتر مسابقه پروژه طراحی نما روف گاردن و محوطه کلاردشت
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان طبقه مسکونی در دو بلوک سعادت آباد
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان طبقه مسکونی در دو بلوک سعادت آباد
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان طبقه مسکونی در دو بلوک سعادت آباد
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)