چارچوب استودیو

چارچوب استودیو

طرح تو طرح
 • 1
  رتبه: 1
 • 9143
  امتیاز: 9143
بیوگرافی
09036183818
آخرین فعالیت ها
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان ساختمان مسکونی دولت-2
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلانLakeSide2
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه طراحی پلان LakeSide1
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا زایگان
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس 1
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس2
 • ثبت رزومه مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه مسکونی مگنولیا
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی پلان رودهن بتیا
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان و نما خانه خوب
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی پلان و نما شهراسب قیطریه
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ساختمان مسکونی بردیا
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما ویلا ساری
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی نما و پلان پرستو عظیمیه
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی تندیس طرح تو طرح
 • ثبت رزومه مسابقه پروژه طراحی پلان سیدخندان
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه طراحی ساختمان اداری بتن تنیده ایرانیان
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان، نما و روف گاردن فراز کنگان
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • ثبت رزومه مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه الهیه
 • ثبت رزومه مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما شادی
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان امیرکبیر
 • ثبت رزومه مسابقه پروژه طراحی نما و پلان دربند
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی نما کاشانک
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان نومل
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان نومل
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی ویلا مزرعه
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا مزرعه
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا مزرعه
 • نفر دوم مسابقه طراحی ویلا مزرعه
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان امیر صبوری 1
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • نفر دوم مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • نفر دوم مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • طرح برتر مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان تهرانسر 2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان ساختمان مسکونی دولت-2
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان ساختمان مسکونی دولت-2
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان ساختمان مسکونی دولت-2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • نفر سوم مسابقه طراحی پلان مجتمع مسکونی تهرانسر
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • فینالیست مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • نفر دوم مسابقه طراحی ساختمان اداری ارمغان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلانLakeSide2
 • فینالیست مسابقه طراحی پلانLakeSide2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان LakeSide1
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان LakeSide1
 • نفر سوم مسابقه طراحی پلان LakeSide1
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا زایگان
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا زایگان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما دلارا
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس2
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس 1
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس 1
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان قیطریه رزیدنس 1
 • ارسال فایل در مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه مسکونی مگنولیا
 • فینالیست مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه مسکونی مگنولیا
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان مهمانکده
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان رودهن بتیا
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان رودهن بتیا
 • طرح برتر مسابقه طراحی پلان رودهن بتیا
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان، نما و لابی نیکا فرمانیه 2(بر خیابان فرمانیه)
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما شهراسب قیطریه
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما شهراسب قیطریه
 • طرح برتر مسابقه طراحی پلان و نما شهراسب قیطریه
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما خانه خوب
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما خانه خوب
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان و نما خانه خوب
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان مسکونی بردیا
 • فینالیست مسابقه طراحی ساختمان مسکونی بردیا
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ویلا ساری
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ویلا ساری
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی نما و پلان پرستو عظیمیه
 • فینالیست مسابقه طراحی نما و پلان پرستو عظیمیه
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی تندیس طرح تو طرح
 • فینالیست مسابقه طراحی تندیس طرح تو طرح
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان، نما و روف گاردن فراز کنگان
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان، نما و روف گاردن فراز کنگان
 • ارسال فایل در مسابقه پروژه طراحی پلان سیدخندان
 • فینالیست مسابقه پروژه طراحی پلان سیدخندان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان اداری بتن تنیده ایرانیان
 • فینالیست مسابقه طراحی ساختمان اداری بتن تنیده ایرانیان
 • نفر سوم مسابقه طراحی ساختمان اداری بتن تنیده ایرانیان
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • نفر دوم مسابقه طراحی ویلا چابکسر
 • ارسال فایل در مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه الهیه
 • فینالیست مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه الهیه
 • ارسال فایل در مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما شادی
 • فینالیست مسابقه مسابقه طراحی پلان و نما شادی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان امیرکبیر
 • ارسال فایل در مسابقه پروژه طراحی نما و پلان دربند
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی نما کاشانک
 • فینالیست مسابقه طراحی نما کاشانک
 • نفر دوم مسابقه طراحی نما کاشانک
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)