معماران مرز سیال

معماران مرز سیال

طرح تو طرح
 • 8
  رتبه: 8
 • 3208
  امتیاز: 3208
بیوگرافی
کارشناس ارشد طراحی مسکن
تحصیلات
 • کارشناسی معماری هنر اصفهان (1396)
 • کارشناسی ارشد مسکن علم و صنعت (1399)
آخرین فعالیت ها
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ساختمان مسکونی پرنا
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی ساختمان مسکونی MG
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی مجتمع مسکونی ساحلی سیسنگان
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی مجتمع مسکونی هروی
 • ثبت رزومه نفر اول مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان مسکونی رادو
 • ثبت رزومه نفر دوم مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • ثبت رزومه نفر سوم مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان نومل
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان نومل
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ثبت رزومه مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما پروژه گلستان شمالی
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان فناخسرو
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا نارنج
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا نمک آبرود
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • نفر سوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی فراز پردیس
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان مسکونی پرنا
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ساختمان مسکونی MG
 • نفر دوم مسابقه طراحی ساختمان مسکونی MG
 • فینالیست مسابقه طراحی ساختمان مسکونی MG
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی ساحلی سیسنگان
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی رویال
 • ثبت رزومه مجتمع مسکونی پالازو (مقام دوم)
 • ثبت رزومه مجتمع مسکونی هروی (فینالیست)
 • نفر دوم مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی Palazzo
 • فینالیست مسابقه طراحی مجتمع مسکونی هروی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی مجتمع مسکونی هروی
 • ثبت رزومه مجتمع مسکونی رادو (مقام اول)
 • ثبت رزومه مجتمع مسکونی الهیه (مقام دوم)
 • ثبت رزومه ویلا ترنج (مقام سوم)
 • طرح برتر مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان مسکونی رادو
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان مسکونی رادو
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما ساختمان مسکونی رادو
 • نفر دوم مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • فینالیست مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی پلان و نما الهیه رِی
 • نفر سوم مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • فینالیست مسابقه طراحی ویلا ترنج
 • ارسال فایل در مسابقه طراحی ویلا ترنج
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)