دانلود فایل های طراحی پکیج معماری ویلا دهکده شیرین

تاریخ نام فایل نوع حجم دانلود
۰۱ تیر ۱۳۹۹ ضوابط_سلمان_شهر_دهکده_شیرین.rar RAR 469.42 KB Download
۰۱ تیر ۱۳۹۹ project_dehkadeh_shirin.dwg DWG 67.63 KB Download
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰