فایل های طراحی پلان و نما ساختمان نومل

تاریخ توضیحات فایل نوع حجم دریافت
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ ویدئو هلی شات سایت و گذرها و همسایگی ها
T2T-Nomel-1401,12,09-HeliShot_Site.mp4
58.5 MB دانلود
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ فایل PDF سایت پلان
T2T-Nomel-1401,12,07-SitePlan_(1).pdf
327.96 KB دانلود
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ فایل اتوکد سایت پلان
T2T-Nomel-1401,12,07-SitePlan.dwg
94.24 KB دانلود
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ ضوابط طراحی پارکینگ
T2T-Nomel-1401,12,08-Zavabet_Parking.pdf
255.56 KB دانلود
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ویدئو روزمه اجرایی کارفرما پروژه
T2t-Nomel-Karfarma_Resume-1401,12,14.mp4
47.315 MB دانلود
ارسال تیکت
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)