نفر اول مسابقه
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
توضیحات وارد نشده
نشیمن طبقه اول در سمت تراس جنوبی
پلان طبقه اول
نفر دوم مسابقه
3
16
1
2
19
Capture.jpg
1.jpg
3.jpg
پلان_ویلای_چابکسر-3.jpg

طرح های قابل تقدیر

دیگر طرح های کاربران

(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
۰۹۱۰ ۴۵۶ ۴۶۴۰