فایل های طراحی پلان و نما ویلای میگون

تاریخ توضیحات فایل نوع حجم دریافت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ Meygun_T2T_Site_Plan_00_02_17.dwg 116.25 KB دانلود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویدئو_پروژه_2_mp4.mp4 64.091 MB دانلود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویدئو_پروژه_3_mp4.mp4 52.137 MB دانلود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویدئو_پروژه_4_mp4.mp4 20.575 MB دانلود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویدئو_پروژه_5_mp4.mp4 21.671 MB دانلود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویدئو_پروژه_6_mp4.mp4 32.346 MB دانلود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ویدئو_پروژه-هلی_شات.mp4 41.775 MB دانلود
۰۱ خرداد ۱۴۰۰ Meygun_T2T_Site_Plan_Flat_00_03_01.dwg 126.17 KB دانلود
۰۱ خرداد ۱۴۰۰ فایل-FBX -و -3ِِِDMAX-سایت-پلان 169.96 KB دانلود
(۰۲۱)۲۲۸۲۶۳۱۸
ارسال تیکت(ابتدا لاگین شوید)