سایه های شهر قدیمی Vilnius

در عکس آپارتمان های شهر قدیمی ویلنیوس را می بینید. نمای خارجی خانه های شهر قدیمی و حیاط های دیوار دار دنج با بافت، رنگ و رایحه در این خانه ها جاری بوده و از زیرساخت ها محسوب می شوند. در اینجا صدها

ادامه مطلب